Patanjala

Lokalitas

Monthly Archives: April, 2014

Sajarah Basa Sunda

Ku: Hayati Mayang Arum Basa Sunda téh basa indung. Atawa sok disebut ku istilah first language (basa utama) pikeun urang Sunda boh nu aya di jero atawa luar Tatar Sunda. Timbul hiji pananya ngeunaan sajarah basa Sunda. Timana asalna, kumaha perkembanganna, pungsi sarta kalungguhanna. Iklan

Baca lebih lanjut

Urang Sunda jeung Galeuhna

Ku: Hayati Mayang Arum Upayakeun galeuh budaya ulah nepi ka ipis, sok komo mun nepi ka ledis, wah harianeun. Kabéh suku bangsa pasti ngabogaan galeuh budayana séwang-séwangan nu kudu dipikareueus jeung dijaga sing daria. Kitu deui budaya urang, budaya Sunda nyatana. Dina kanyataanna ceuk para ahli, budaya Sunda téh budaya nu beunghar. Di galeuhan ku …

Baca lebih lanjut

Hayu Urang Pepelakan

Ku: Hayati Mayang Arum Nagara Indonésia nu kawentar nagara agraris sigana beuki lila mah aya bahan bakal beuki pareum pamorna. Dina jaman nu serba hurung hérang, sarwa canggih hampir kabéh nonoman ngarasa géngsi kana tani, kiwari leuwih milih digawé di pabrik deungeun-deungeun najan ukur jadi jongos atawa buruh ripuh, sigana karasa ku maranéhna mah meureun …

Baca lebih lanjut