Patanjala

Lokalitas

Monthly Archives: Mei, 2014

Peran jeung Fungsi Mahasiswa

Kakararén Mitsun: Ku: Hayati Mayang Arum Matéri ti: Panggih Cahyo Setiaji Dina kanyataanna, mahasiswa nya éta jalma déwasa anu ngabogaan kasempetan pikeun néang, ngamekarkeun, tur ngalarapkeun élmu pangaweruh anu sipatna kritis jung teu weléh sadia dina nyinghareupan hiji masalah. Mahasiswa ngabogaan ciri-ciri anu pinunjul, batan golongan-golongan séjénna. Diantarana ayana sumanget kejuangan, ayana kahayang mobilitas (parobahan …

Baca lebih lanjut

Manajemén Média Ngokolakeun Média Kampus

Ku: Hayati Mayang Arum Teu gampang sabenerna mah ngokolakeun média kampus téh, tapi teu susah deuih. Asal aya SDM jeung maké téhnik nu hadé pikeun ngahontalna. Ngomongkeun perkara média massa, pikiran urang kalolobaanna langsung ngabelesat kana widang tinulis, karédaksian, wartawan, jst. Padahal disatukangeun hasil nu mangrupa média, aya bagian pital nu ngarojong kana hasilna hiji …

Baca lebih lanjut