Patanjala

Lokalitas

Manajemén Média Ngokolakeun Média Kampus

Ku: Hayati Mayang Arum

Teu gampang sabenerna mah ngokolakeun média kampus téh, tapi teu susah deuih. Asal aya SDM jeung maké téhnik nu hadé pikeun ngahontalna. Ngomongkeun perkara média massa, pikiran urang kalolobaanna langsung ngabelesat kana widang tinulis, karédaksian, wartawan, jst. Padahal disatukangeun hasil nu mangrupa média, aya bagian pital nu ngarojong kana hasilna hiji média, nya éta bagéan manajemén média nu ngokolakeun getihna hiji media. Ku ayana hal éta, manajemén média téh kacida diperlukeunna.

Dina ngokolakeun média kampus ogé, butuh kadariaan anu enya-enya. Teu béda jauh jeung ngokolakeun média anu umum, malah sigana kudu aya leuwihna. Ngingetkeun média kampus kudu mampuh bersaing jeung média-média luar anu sipatna leuwih umum, leuwih jembar jeung murah, malah bisa jadi nepi ka gratisna.

Dina ngokolakeun média kampus atawa média massa sabenerna antara rédaksi jeung usaha kudu saimbang, malah dina bagian usaha kudu aya onjoyna. Sabab ieu salaku pondasina. Lamun digambarkeun mah antara usaha jeung rédaksi teh sarupa piramida. Bagéan pucukna nya karédaksian, handapna usaha. Jadi rédaksi di dorong ku usaha. Di dieu pisan butuh kadariaan boh dina karédaksianna boh dina dana usahana. Dina hiji média massa kudu aya dua pamingpin nya éta pamingpin rédaksi jeung pamingpin pasusahaan anu ngawengku bagian keuangan, iklan, sirkulasi jeung bagian umum.

Katiténan, aya sababaraha média kampus anu kaayaan produksina kitu-kitu kénéh malah aya nu nepi ka pareumna. Salasahiji paktor nu ngabalukarkeunna nya éta ku kurangna jalma-jalma nu ngokolakeun manajemén média. Dina ngokolakeun média kampus kalolobaan minat anggotana kana karédaksian, kurang kana bagian usahana. Sigana ieu salasahiji balukar tina pelatihan-pelatihan ngeunaan média massa anu ngan ukur pelatihan kepenulisan, teu dituluykeun kana pelatihan manajemén médiana. Antukna persépsina média téh ukur dina nulisna wungkul.

Ciri média kampus nya éta kudu dipikabutuh, munel jeung hampang. Dipikabutuh di dieu nya éta eusi tina hiji média téh luyu jeung kabutuhan pamacana, munel eusina teu matak jenuh maca atawa bosénan, boh eusi boh désainna. Hampang maksudna teu beurat siga modul mata kuliah. Didieu, média ngabogaan sipat pikeun ngahibur atawa mencairkan suasana.

Ciri pérs kampus didadasaran ku opat aspék nya éta idéalis, aspiratif, édukatif jeung informatif. Idéalis di dieu, ngandung harti ulah satengah-satengah dina migawéna, boh dina kualitas atawa kuantitas produksina. Sangkan dina penjualanna jadi “komérsil” anu hadé, tur nyugemakeun, boh nu maca boh nu nyieun produksina.

Média kampus téh kudu jadi média anu béda jeng média-média séjénna, tulisanna teu téoritis siga bahan kuliah, sabab bakal numbulkeun kajenuh pamacana, eusina ulah aya dina média séjén, kaperna kudu gampang dipikawanoh (salaku idéntitas), jenis hurup jeung layout narik ati, késanna mawa santéy kanu maca. Hal ieu diluyukeun jeung konsumén anu kalolobaanna mahasiswa anu sapopoéna jénuh ku masalah perkuliahan, sangkan médiana dipikaresep nya salasahiji tarékahna ngaliwatan cara-cara tadi. Jeung deui cara kitu téh salasahiji ngayonan média massa luar kampus anu geus haradé jeung loba nu haratis.

 

Dimuat di Rubrik Ligar H.U Kabar Priangan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: