Patanjala

Lokalitas

Peran jeung Fungsi Mahasiswa

Kakararén Mitsun:

Ku: Hayati Mayang Arum

Matéri ti: Panggih Cahyo Setiaji

Dina kanyataanna, mahasiswa nya éta jalma déwasa anu ngabogaan kasempetan pikeun néang, ngamekarkeun, tur ngalarapkeun élmu

??????????????????????????????? pangaweruh anu sipatna kritis jung teu weléh sadia dina nyinghareupan hiji masalah.

Mahasiswa ngabogaan ciri-ciri anu pinunjul, batan golongan-golongan séjénna. Diantarana ayana sumanget kejuangan, ayana kahayang mobilitas (parobahan kanu leuwih hadé), dinamis, sarta aktif.

 

Tilu aspék anu kudu dipimilik mahasiswa nya éta:

  1. Aspék Idéntitas Mahasiswa

–          Diajar anu bener, salaku kawajiban penting mahasiswa

–          Kudu boga kaunggulan salaku civitas academica anu lineuwih

  1. Aspék Organisional

Dina organisasi, mahasiswa dibeéré kasempetan pikeun mekarkeun jeung nanjeurkeun naon-naon anu aya dina diri. Organisasi mangrupa wawadah pikeun dijadikeun tempat ngasah pangabisa dina enggoning ngaronjatkeun persiapan babakti ka masarakat.

3. Aspék Sosial???????????????????????????????

Mahasiswa bagéan tina masarakat, anu ngabogaan peran jeung pungsi. Peran jeung pungsi éta diantarana:

Ngabaktikeun diri ka masarakat. Pungsi ieu salasahiji cara pikeun ngamalkeun élmu nu geus di cangking. Satuluyna, mahasiswa kudu nyangkem eusi Tri Dharma paguron luhur, anu diwengku ku tilu aspék, nya éta aspék akademik, panalungtikan jeung babaktina di masarakat sangkan galib jeung guyub.

Mahasiswa téh golongan anu peka tur cingceung dina nyanghareupan masalah. Ku kituna, geus jadi kawajiban mahasiswa pikeun nyanghareupan pasualan-pasualan kalayan wijaksana di lingkungan masarakat.

Musuh-musuh nu kudu di sangkareupan ku mahasiswa nya éta:

  1. Kapitalisme, nya éta sikep masarakat nu néangan kauntungan pikeun kapentingan dirina sorangan.
  2. Féodalisme, nya éta sikep masarakat anu ngarasa boga kakawasaan leuwih diukur tina legana tanah atawa golongan-golongan katurunan.
  3. Kapitalisme birokrat, nya éta prakték birokrasi anu ngarah kana kauntungan-kauntungan hiji jalma atawa hiji golongan.

 

(Résume)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: