Patanjala

Lokalitas

Harupat Boga Karep Ngajomantara

Ku: Hayati Mayang Arum

???????????????????????????????Mun dina manuk mah pantes meureun disebut bulu harupat, enya keur meumeujeuhna bulu harupateun, keur meumeujeuhna tumuwuh bulu nu sareukeutna. Acan bisa néangan kadaharan umur sakitu mah. Sok sumawona kudu hiber jauh. Sakalieun ngadon ceuleugeug ka luareun sayang ogé biasana sok tuluy di sampeurkeun ku indungna, terus diaping bari sina baranghakan jeung dilatih kakuatan jangjang jeung pita sorana. Diusen tiap waktu nepi ka gedé tur bisa hiber nyiar kipayah sorangan. Teu badis ti kitu meureun, kaayaan grup Karinding Harupat mangsa kiwari. Grup musik karindingan mahasiwa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah UPI-Bandung entragan 2013 anu diistrénan langsung dina pagelaran seni Nyulam Bulan, 29 Mei ka tukang.

Waas, harita basa maén luhur panggung Nyulam Bulan téh mangsa gumurut kénéh. Sasatna kakara megar sabada tilu bulan disileungleuman. Atuh teu matak anéh saupama dina prungna manggung kudu bari dibaturan Indung, jeung dihuapan kénéh sagalarupana. Ti mimiti latihan nepi ka persiapan salila tilu bulan, nu dianggap mangsa disileungleuman kunu jadi indung tina endog-endog nu di gubragkeun pikeun neruskeun generasi ti Sandékala, éstuning pinuh ku perjuangan. Teu kalis ku dilimpudan kahoréam boh latihan boh garapanna. Diwawadian mah diwawadian geus lain sakali dua kali nepi ka ti éng-éng ceurikna bakating ku hayang éta si endog téh megar kalayan lulus banglus.

GambarTeu mubah geuning perjuangan ngalatih jeung dilatih nepi ka di istrénana téh. Heuleut sababaraha poé ti harita, langsung aya deui tawaran manggung di Gedong Asia Afrika jeung di Hajat Seni Rupa UPI. Najan nu ngaranna keur bulu harupat mah sagala teu weleh kudu diaping Indung, da puguh can bisa ngapung ku jangjang sorangan. Karinding Harupat bisa manggung kalayan lancar, najan butuh deui ngasakeun latihan.

Sabada manggung di dua acara, si manuk-manuk nu keur bulu harupat téh sigana balik deui ka sayangna. Teuing teu ka usen ku indungna teuing keur ngadagoan waktu nepi ka bulu-buluna tumuwuh tur bisa hiber sorangan. Tara latihan pisan. Taksiran mah keur di doja ku indungna sina bisa macakal, tur latihan sorangan. Tapi kulantaran taya gerakan waé nya indung téh turun tangan ngaagéndakeun latihan rutin, nepi ka aya deui tawaran manggung di Ekspo FPTK.

Latihan rutin, biasana dilaksanakeun di kosanna Kang Fajriansyah nu jadi salasahiji Indung tina endog nu ku manéhna disileungleuman langsung. Inyana teu hayang ningali Karinding Harupat ukur hirup dina mangsa pagelaran wungkul, tur anu latihanna éta-éta wungkul. Tapi hayang terus mekar tur kabéh bisa kaasah pangabisana sacara rata. Ku kituna ngahaja ngiker-ngiker tempat jeung waktu nu merenah sangkan teu ngaganggu kuliah jeung ngaganggu aktifitas jalma séjén. Ku jalan latihan rutin kieu dipiharep bisa ngarojong kana karep Karinding Harupat nu geus gilig hayang ngajomantara bisa laluasa berekspresi di mana-mana kalawan nyugemakeun boh pamaén boh panongtonna. Atuh jangka pondokna mah minimal Karinding Harupat nu téréh adian deui, bisa ngadidik jeung ngalatih ka calon adi nu bakal datang dina diklat satuluyna. Minimal bisa tanggung jawab nepi ka megarna deui generasi anyar.

Muga-muga karep gilig ngajomantarana Karinding Harupat anu di kokojoan ku Yogi Permadi téh bisa ngawujud nepi ka bisa mulangtarima ku mangrupa karya. Kalawan bisa mébérkeun deui jangjang kanu leuwih lega ambahanana.

Haturnuhun kanu tos usaha satekah polah megarkeun Harupat. Kum teu di wiji-wiji. Sandékala utamina.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: