Patanjala

Lokalitas

Monthly Archives: Juli, 2014

Otto jeung Paguyuban Pasundan dina Ngahontal Kamerdekaan

Ku: Hayati Mayang Arum Dina jaman Kolonial, organisasi-organisasi anu tumuwuh téh teu ngan saukur di kancah Nasional wungkul, tapi di tiap-tiap daérah ogé miboga organisasi-organissi anu teu éléh peran jeung fungsina. Boh dina nanjeurkeun persatuan pikeun nyokong pergerakan nasional boh pikeun kabagjaan jeung kabébasan lokal. Kitu deui Tatar Sunda mangsa harita, loba pergerakan-pergerakan organisasi jeung …

Baca lebih lanjut

Catetan Sabada Saba Reuma

Ku: Hayati Mayang Arum Teuing atuh, bingung naon nu di rasakeun ku kuring danget ieu. Saba Reuma nu mangrupa pamungkas runtuyan Mitra Sunda, geus ngabalukarkeun samarna rasa. Bungah, bisa lulus ti Mitsun. Bungah bisa nalukkeun reuma nu nanjak mudun kalayan lancar, gumbira leumpang jeung nyanghareupan halang rintangna, bungah ogé ku lulusna. Bungah ku sagalarupana. Boh …

Baca lebih lanjut

Ngayogyakarta

Nu Istiméwa di Kota Istiméwa Catetan Lalampahan Wisata Budaya ka Pawétanan Ku: Hayati Mayang Arum Hiji catetan lalampahan nu teu bisa dipopohokeun kitu waé. Kahatur kanggo “Kawan-kawan” di Djogja, ogé masarakatna nu teu kendat micinta basa daérahna. Kahatur ogé, ka Désa Jagalan, Kacamatan Kota Gedé anu nyimpen kaéndahan di satukangeun sakralitas titinggal budayana. Hawa angin …

Baca lebih lanjut

Ipisna Idéalisme Masarakat kana Basa Daérah

Ku: Hayati Mayang Arum Rasa kareueus kana budaya sorangan, beuki dieu beuki ipis baé. Pakta di lapangan geus jadi bukti anu nyata yén kiwari tali raga katineung kana budaya, hususna basa daérah téh geus ampir pegat. Contona baé, basa indung nu saolah-olah ditundung, rundayan anyar jarang pisan diwanohkeun kana basa rasana, basa daérah buktina. Didieu …

Baca lebih lanjut

Dongéng Abah Warung

Ku : Hayati Mayang Arum Abah warung kitu katelahna. Hiji jalma nu boga warung panggedéna di Kampungéta mah. Manéhna geus kasohor, kawentar kajanapria ku kapinteran élmu beladirina, pedit jeung telengesna, sarta ku kakejemannana. Geus puguh deui ari ku harga-harga dagangannanu marahal mah geus jadi sabiwir hiji, nyekék ka rahayat leutik. Beungeutna béwos jémros budi amprotan. …

Baca lebih lanjut

Ngariksa Ngaraksa Rajah

Ku: Hayati Mayang Arum   “Pun sapun sampurasun Ka manggung neda papayung…” Masarakat Sunda umumna apal jeung wawuh kanu ngaranna rajah. Pikeun kuring, tacan apal sabenerna mah iraha rajah diayakeun atawa ku saha mimiti dijieunna. Sabab lamun nilik tina basana, rajah ngandung silib jeung siloka anu loba pisan lenyepaneunna. Ieu jadi ciri mandiri jeung nandakeun …

Baca lebih lanjut

Shooting-Situs Gunung Susuru

|Plasabumi|Baju Kopral|Komunitas|Shooting Aksi Asik 2014|Situs Gunung Susuru| Shooting film Aksi Asik, dina raraga miéling poé rumaja internasional. Gawé bareng jeung Yayasan Kampung Halaman-Jogjakarta.

Baca lebih lanjut