Patanjala

Lokalitas

Catetan Sabada Saba Reuma

Ku: Hayati Mayang Arum

Poto Bareng Sabada Penglulusan Mitra Sunda 2013

Poto Bareng Sabada Penglulusan Mitra Sunda 2013

Teuing atuh, bingung naon nu di rasakeun ku kuring danget ieu. Saba Reuma nu mangrupa pamungkas runtuyan Mitra Sunda, geus ngabalukarkeun samarna rasa. Bungah, bisa lulus ti Mitsun. Bungah bisa nalukkeun reuma nu nanjak mudun kalayan lancar, gumbira leumpang jeung nyanghareupan halang rintangna, bungah ogé ku lulusna. Bungah ku sagalarupana. Boh éta paitna, amisna lalampahan boh hiburanna. Ah teu kagambarkeun deui bungahna.

Tapi di sagigireun kabungah, bet nyangkaruk kasedih, nu duka pédah naon nu duka gara-gara naon. Asa waas asa kagagas mun inget kana lalampahan nu salila ieu dilakonan. Karasa geuning, nu kieu ari nu disebut kapeurih jadi peurah téh. Di sentakan téh cara ngarobah sikep jadi leuwih déwasa. Bawang bodas jeung batara wali nu kamari diwewelkeun téh ubar mujarab. Ieu téh siloka. Pait peuheurna can sabaraha, dibandingkeun nyanghareupan kahirupan nu bakal disorang, dibandingkeun nyanghareupan alam nu beuki robah, kabéh kajadian kamari ngandung siloka-siloka nu kudu dilenyepan nu kudu di tapakuran.

Sono sigana mah kana kaayaan kamari-kamari, tapi da lain éta wungkul. Da geuning nyangkaruk ogé rasa kahanjelu, jeung nganaha-naha kana diri sorangan. Naha bet can jatnika, wiwaha jeung percéka. Apan di Mitsun téh teu sakeudeung, geus tilu bulan. Naha boro-boro nyanging nu tilu, dalah hiji gé can ngarasa kacangking. Boro-boroning nu kitu, dalah pisik jeung méntal ogé can sakuat batu karang, ukur nepi kana sumanget, kahayang jeung cita-cita nu jangkung nandingan gunung. Parobahan dina diri pikeun ngahontal jatnika, wiwaha, percékana can loba, jauh kénéh tina sampurna.

Kanyeri panampiling nu kamari robah jadi panambih, panyentak robah jadi kamelang nu ngengklokan, di goongan ku paitna batarawali jeung pahangna bawang nu robah jadi kahariwang. Manglaksa pananya timbul, “Naha kitu, naha kieu, naha enya entragan urang geus pantes lulus, naha geus rempeng geus sahaté sajiwa?” Saba Reuma nu magrupa pamungkas runtuyan ngadidik di Mitra Sunda, nimbulkeun kabungah sakaligus kateusugemaan kana haté. Sabab sigana can kahontal naon nu dipikahayang boh ku panata calagara, kitu deui ku kuring sorangan salaku nu ngalakonan. Didieu pisan lain teu bungah lulus, tapi hanjelu alatan can nepi kana naon nu di jargonkeun.

Tapi, apan najan Saba Reuma pamungkas najan Mitra Sunda geus lekasan, apan ari pendidikan mah teu kahalangan kitu waé, sugan sajalan jeung waktu kuring jeung entragan kuring bisa bener-bener ngawujudkeun jatnika, wiwaha jeung percéka dina enggoning nanjeurkeun Sunda nu saenyana. Jeung deui apan Mitsun mah kakara lawang kahiji nu kabuka, loba kénéh halang rintang pikeun muka lawang nu satuluyna. Mitsun lain nu pamungkas, sabab sabada ieu aya deui prosés nu kudu diliwatan.

Batur kuring saentragan salapan opat hulu sing jadi sahulu. Sajatnika, sawiwaha, sapercéka. Wanian teuneung ludeung taya kakeueung buméla nu enya-enya.

Geura rempeg Mahasiswa Sunda, urang wujudkeun babarengan. Ulah ukur nepi kana wacana jeung téorina wungkul, tapi kudu dibarengan ku buktina. Hayu Ki dulur urang sabilulungan!

 

Bandung, 11 Novémber 2013

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: