Patanjala

Lokalitas

Category Archives: Esai

Ngaraksa Ngariksa Rajah

Ku: Hayati Mayang Arum   “Pun sapun sampurasun Ka manggung neda papayung…” Masarakat Sunda umumna apal jeung wawuh kanu ngaranna rajah. Pikeun kuring, tacan apal sabenerna mah iraha rajah diayakeun atawa ku saha mimiti dijieunna. Sabab lamun nilik tina basana, rajah ngandung silib jeung siloka anu loba pisan lenyepaneunna. Kekecapanna arkais jeung biasana ngandung kakuatan …

Baca lebih lanjut

Naskah Gandoang-Wanasigra (Ciamis)

Oleh: Hayati Mayang Arum Sekali lagi, petualangan dimulai. Adalah sebuah perjalanan menuju Wanasigra kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, untuk bertemu dengan sebuah karya hasil kecerdasan orang-orang tua atau leluhur, yang merupakan salah satu dari kekayaan budaya Nusantara, berupa manuskrip. Data keberadaan naskah ini ditemukan oleh salah satu pengusrus museum, dalam catatannya menyatakan bahwa pernah terdata naskah …

Baca lebih lanjut

Naskah Masih Dianggap sebagai Benda Pusaka di Masyarakat

Oleh: Hayati Mayang Arum Naskah-naskah kuno merupakan sebuah mahakarya yang diciptakan oleh para pendahulu kita. Naskah kerap dijadikan sebagai benda-beda yang dianggap sakral bagi sebagian besar masyarakat yang kebetulan memilikinya. Naskah juga dianggap sebagai ajimat atau benda mistik yang keberadaannya harus di spesialkan dan banyak pantangan-pantangan atau tatacara memperlakukannya. Yang terkadang, kemudian dari mitos-mitos mistik …

Baca lebih lanjut

Otto jeung Paguyuban Pasundan dina Ngahontal Kamerdekaan

Ku: Hayati Mayang Arum Dina jaman Kolonial, organisasi-organisasi anu tumuwuh téh teu ngan saukur di kancah Nasional wungkul, tapi di tiap-tiap daérah ogé miboga organisasi-organissi anu teu éléh peran jeung fungsina. Boh dina nanjeurkeun persatuan pikeun nyokong pergerakan nasional boh pikeun kabagjaan jeung kabébasan lokal. Kitu deui Tatar Sunda mangsa harita, loba pergerakan-pergerakan organisasi jeung …

Baca lebih lanjut

Ipisna Idéalisme Masarakat kana Basa Daérah

Ku: Hayati Mayang Arum Rasa kareueus kana budaya sorangan, beuki dieu beuki ipis baé. Pakta di lapangan geus jadi bukti anu nyata yén kiwari tali raga katineung kana budaya, hususna basa daérah téh geus ampir pegat. Contona baé, basa indung nu saolah-olah ditundung, rundayan anyar jarang pisan diwanohkeun kana basa rasana, basa daérah buktina. Didieu …

Baca lebih lanjut

Ngariksa Ngaraksa Rajah

Ku: Hayati Mayang Arum   “Pun sapun sampurasun Ka manggung neda papayung…” Masarakat Sunda umumna apal jeung wawuh kanu ngaranna rajah. Pikeun kuring, tacan apal sabenerna mah iraha rajah diayakeun atawa ku saha mimiti dijieunna. Sabab lamun nilik tina basana, rajah ngandung silib jeung siloka anu loba pisan lenyepaneunna. Ieu jadi ciri mandiri jeung nandakeun …

Baca lebih lanjut

Upaya Pelestarian Ketahanan Budaya

Oleh: Hayati Mayang Arum Kita pergi sejenak ke negeri Jepang. Sepanjang pertokoan, perkantoran, nama jalan dan tempat-tempat umum identik dengan huruf-hurufnya; Hiragana, Katakana, atau kanji. Dengan kekhasnya, mereka mampu memancarkan nuansa segan dan elegan ketika pengunjung datang ke sana. Apa yang menjadi khas dari mereka, salasatunya adalah bahasa dan tulisan asli mereka.

Baca lebih lanjut

Harupat Boga Karep Ngajomantara

Ku: Hayati Mayang Arum Mun dina manuk mah pantes meureun disebut bulu harupat, enya keur meumeujeuhna bulu harupateun, keur meumeujeuhna tumuwuh bulu nu sareukeutna. Acan bisa néangan kadaharan umur sakitu mah. Sok sumawona kudu hiber jauh. Sakalieun ngadon ceuleugeug ka luareun sayang ogé biasana sok tuluy di sampeurkeun ku indungna, terus diaping bari sina baranghakan …

Baca lebih lanjut

Peran jeung Fungsi Mahasiswa

Kakararén Mitsun: Ku: Hayati Mayang Arum Matéri ti: Panggih Cahyo Setiaji Dina kanyataanna, mahasiswa nya éta jalma déwasa anu ngabogaan kasempetan pikeun néang, ngamekarkeun, tur ngalarapkeun élmu pangaweruh anu sipatna kritis jung teu weléh sadia dina nyinghareupan hiji masalah. Mahasiswa ngabogaan ciri-ciri anu pinunjul, batan golongan-golongan séjénna. Diantarana ayana sumanget kejuangan, ayana kahayang mobilitas (parobahan …

Baca lebih lanjut

Manajemén Média Ngokolakeun Média Kampus

Ku: Hayati Mayang Arum Teu gampang sabenerna mah ngokolakeun média kampus téh, tapi teu susah deuih. Asal aya SDM jeung maké téhnik nu hadé pikeun ngahontalna. Ngomongkeun perkara média massa, pikiran urang kalolobaanna langsung ngabelesat kana widang tinulis, karédaksian, wartawan, jst. Padahal disatukangeun hasil nu mangrupa média, aya bagian pital nu ngarojong kana hasilna hiji …

Baca lebih lanjut