Patanjala

Lokalitas

Category Archives: Sejarah

Sajarah Kamekaran Sastra Sunda tina Pangaruh Mataram-Walanda

Ku: Hayati Mayang Arum Mangsa ka-hiji jeung ka-dua Jauh saméméh modern siga ayeuna, dina abad ka-16 karya sastra Sunda geus kapanggih mangrupa wangun naskah anu disebut naskah Bujangga Manik jeung naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKS). SSKS dijadikeun cecekelan keur saheulaanan pikeun nangtukeun ti iraha mimiti kamekaran sastra Sunda sacara tinulis jeung sastra naon waé …

Baca lebih lanjut